In

Khách hàng ngoại thành


( Ngoài khu vực Tp.HCM )


Phương thức thanh toán dành khách hàng lựa chọn:

1:Thanh toán chuyển khoản:

Với phương thức chuyển khoản khách hàng chỉ thanh toán cho chúng tôi bao gồm:

Giá Sản Phẩm  = Tổng tiền chuyển khoản

 

Phí Vận chuyển khách hàng tự thanh toán với nhà xe

Quý khách cần thanh toán cho chúng tôi bằng cách:


ĐT: 092.336.1119